Príroda nepozná hranice

cezhranicnaSeveromoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí (SmRS ČSOP) a Ústredný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Prievidza (ÚV SZOPK) podpísali partnerskú zmluvu v historickej sále valašskomeziříčskej radnice. Projekt potrvá 36 mesiacov a bol finančne podporený z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Jeho hlavným cieľom je medzinárodná spolupráca pri aktívnej ochrane prírody, výskume i environmentálnej osvete.

Aktivity vrámci projektu:

Zahájenie projektu
Ciele projektu
Informačné centrá
Aktivity

Správa o trvalej udržateľnosti projektu