O nás

logo_szopk1 - kópia - kópiaSlovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) je dobrovoľné neziskové združenie občanov, skupín a organizácií (fyzických a právnickych osôb), vytvorené v záujme ochrany prírody, krajiny a starostlivosti o životné prostredie. Poslaním Zväzu je pôsobiť na svojich členov, inštitúcie a verejnosť v duchu zodpovednosti za stav a vývoj životného prostredia. Naplnenie svojho poslania Zväz zabezpečuje vzdelávacou, výchovnou a propagačnou prácou, informačnou, odbornou a poradenskou činnosťou, kampaňami, organizovaním programov a podujatí, realizáciou opatrení na ochranu prírody a životného prostredia, vydavateľskou činnosťou, spoluprácou s inštitúciami, organizáciami doma i v zahraniči a podobne.