Podporte nás – venujte 2% a pomôžte ochrane prírody

Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane! Venujte svoje 2% na podporu aktivít ochrancov prírody!

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2017:

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, ak si vyberiete ako prijímateľa našu orgánizáciu:

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ústredný výbor, Nábrežie sv. Metoda 17, 971 01 Prievidza, IČO: 00178365, občianske združenie.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručíte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017:

Vypočítajte si

  1. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b
    ) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, ak si vyberiete ako prijímateľa našu organizáciu sú:

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Ústredný výbor, Nábrežie sv. Metoda 17, 971 01 Prievidza, IČO: 00178365, občianske združenie.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručíte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie, ktoré máte v prílohe a kde máte všetky potrebné údaje o našej organizácii – prijímateľovi.
  3. Obe tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.