Archives

Projekt Studničky v Žilinskom večerníku

Dňa 15.12.2014 bol v Žilinskom večerníku uverejnený článok venovaný projektu „Starostlivosť o studničky“

Text článku:

Prírodné studničky prekryli drevenými strieškami

Slovensko je vraj po Rakúsku druhou krajinou na svete s najväčšou zásobou pitnej vody. Našťastie sa stále medzi nami nájdu takí ľudia, ktorí sú si toho vedomí a náležite sa starajú o naše prírodné vodné zdroje.
MALÁ FATRA. I keď dnes už takmer každá domácnosť využíva vodovod, stále sa nájdu rodiny, ktoré si chodia po pitnú vodu k horským studničkám. Aby takýchto ľudí bolo čoraz viac, vznikol medzinárodný environmentálny projekt podporený Európskou úniou, ktorého cieľom je starať sa o studničky a poukázať nato, aký poklad sa skrýva v týchto naturálnych pitných zdrojoch. Starostlivosť o studničky – cesta k zachovaniu prírodných hodnôt sa v tomto roku vďaka Slovenskému zväzu ochrancov prírody a krajiny, Ústredného výboru v Prievidzi a Severomoravského regionálneho združenia Českého zväzu ochrancov prírody podarilo zrealizovať v Trenčianskom i v Žilinskom kraji. „Studničky boli odjakživa súčasťou prírodného prostredia, využívali ich či náhodní okoloidúci, alebo majitelia pozemkov, v súčasnosti aj veľa turistov. Čoraz viac z nich však zaniká, sú zanedbané, vrátane ich okolia, v spoločnosti klesá úcta k vode. Tieto skutočnosti prispeli k rozhodnutiu ochrancov prírody zrealizovať projekt starostlivosti o studničky,“ uvádzajú realizátori zámeru.

A čo sa za týmto nápadom skrýva? Vo vybraných lokalitách vytipovali ochrancovia prírody štyridsať studničiek, na ktoré od apríla do novembra tohto roku nainštalovali drevené striešky. „Na území pohoria Malá Fatra, Krivánska a Lúčanská časť, bolo inštalovaných dvadsať striešok na studničky aj s úpravou okolia. V okrese Žilina sa to týka lokalít Jedľovina, Suchý (chata), Malá a Veľká Bránica, Turská dolina, Rajeckolesnianska dolina, Porubská dolina a Suchá dolina,“ vymenúva strážca Národného parku Malá Fatra Michal Babnič.

Každá takto obnovená studnička získa svojho patróna, ktorý sa bude o ňu ďalej starať. To znamená, že v prípade potreby ju vyčistí alebo opraví striešku. Budú to najmä ľudia z urbáru, poľovníci, lesníci či turisti. „Funkčné studničky dokážu poskytnúť ľuďom čistú pitnú vodu, často overenú históriou. A keďže kvalitnej vody ubúda aj na Slovensku, o to dôležitejšie sú takéto malé horské pramene a ich zachovanie pre budúce generácie,“ dodáva Michal Babnič.

odkaz na článok: Prírodné studničky prekryli drevenými strieškami