Projekt „Priroda nepozná hranice“ ukončený

Projekt „Príroda nepozná hranice“ trval 36 mesiacov a bol finančne podporený z Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR. Jeho hlavným cieľom bola medzinárodná spolupráca pri aktívnej ochrane prírody, výskume a enviromentálnej osvete. Celkové náklady činili 518 000 EUR.

Pridaj komentár