Podporte nás – venujte 2% a pomôžte ochrane prírody

Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane! Venujte svoje 2% na podporu aktivít ochrancov prírody!

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.

Postup krokov ako darovať 2% z daní (návod v pdf na stiahnutie)

Pre zamestnancov

  1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom ho požiadajte, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  4. Prečitajte si celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. Do Vyhlásenia okrem osobných údajov doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

  1. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa, vložte sem naše údaje (nájdete vo Vyhlásení).
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na Váš daňový úrad.

Právnické osoby

  1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
  2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte sem naše údaje (sú uvedené v našom tlačive Vyhlásenie.

Pridaj komentár