Základná organizácia Bocian

logobocianAdresa organizácie: Námestie mieru 7, 045 01 Moldava nad Bodvou
Štatutárny zástupca: RNDr. Miroslav Fulín CSc.
Telefón: 0907-619113
E-mail: fulin@zoznam.sk

Základná organizácia SZOPK Bocian bola založená v roku 1993. V rámci nášho programu dlhodobo sledujeme a koordinujeme sčítavanie hniezd bocianov bielych na Slovensku. Túto aktivitu vykonávame v spolupráci s dobrovoľnými spolupracovníkmi z celého Slovenska a partnermi z Českej republiky pod hlavičkou Pracovná skupina SZOPK na výskum a ochranu bocianov. Našu činnosť spojenú s ekovýchovným pôsobením na mládež podporovala v rokoch 2002 – 2009 Nadácia CICONIA Lichtenštajnsko. Realizáciu Ekovýchovného programu Bocian zastrešuje aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, pracovisko viacerých našich členov. Pri realizácií týchto aktivít spolupracujeme s regionálnymi správami štátnej ochrany prírody, so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou, s múzeami a kultúrnymi strediskami na Slovensku a v Maďarsku a spoločnosťou ProNatura v Poľsku. Podiel našej činnosti spočíva v koordinovaní aktivít regionálnych aktivistov, získavaní údajov o hniezdach a výsledkoch hniezdenia bocianov, spracovaní údajov, publikačnej činnosti, metodickej pomoci riešenia problémových hniezd a lektorskej činnosti (výsledky za posledné roky viď prílohy).
Druhou nosnou oblasťou činnosti v rokoch 2007 a 2008 bola spolupráca na projekte Interreg Východoslovenského múzea v Košiciach a Správy Národného parku Aggtelek. Projekt bol zameraný na oblasť Slovenského krasu. Cieľom bolo osvetovo-výchovné pôsobenie na obyvateľov územia v záujme zastavenia a obmedzenia šírenia sa inváznych rastlín. Realizovali sme prednášky a besedy v obciach na tému invázne rastliny. Pre potreby poznania územia sme odbornou aktivitou členov získali 500 údajov o biote Slovenského krasu.
Jednou z našich aktivít je dlhoročná účasť na Východoslovenských táboroch ochrancov prírody a krajiny a vedenie odborných sekcií.
Súčasťou našej práce s verejnosťou sú putovné výstavy k problematike ochrany prírody, ktoré sú samostatne uvedené na našej stránke.
K aktivitám s verejnosťou vydávame vlastné propagačné materiály, ktoré sú uvedené na našej stránke.

Informácie o našej činnosti nájdete aj na stránkach:
www.vsmuzeum.sk
www.bociany.sk
www.netopiere.sk

Leave a comment

Pridaj komentár