Informačné centrum SZOPK Dolný Kubín

Centrum voľného času Domček
Adresa: Lucenkova 1209/18, 026 01 Dolný Kubín
Telefón: 0902-671121
E-mail: priroda@oravskemuzeum.sk
Zameranie činnosti: environmentálna výchova a metodická činnosť pre učiteľov, žiakov a študentov.
Otváracia doba: každú stredu 15–18 hod.

 

Prednáška o chránených územiach Oravy

Prednáška o vegetácii Oravy

Kvíz o prírode

Beseda o liečivých rastlinách

Prírodovedná exkurzia

Beseda s mykologom

Leave a comment

Pridaj komentár