Festival ochranárov 2011

16. – 19.5.2011 – Festival ochrancov prírody v Dolnom Kubíne (prehliadka Envirofilm pre školy a verejnosť, tvorivé dielne, ekohry pre školské kluby Príroda okolo nás, beseda s pracovníkmi OÚ ŽP a NP Malá Fatra pre SŠ, výstava NATURA 2000 a Orava, Výstava Prírodné hodnoty Oravy, výstava Objevy/Obdivy přírody prevzatá od ČSOP)

Leave a comment

Pridaj komentár