Mikulášsky jarmok

Mikulášsky jarmok V dňoch 2. – 4. 12. 2011, v rámci projektu „Príroda nepozná hranice“, sa pri príležitosti Mikulášskeho jarmoku vo Valašských Klobúkoch, uskutočnilo stretnutie členov realizačného tímu projektu a to tak zo strany slovenskej, ako aj českej.
Program sa začal v piatok 2. 12., na IC Kohútka, kde prebehlo stručné zhodnotenie doterajších aktivít, uskutočnených v rámci projektu. Pokračovalo to v sobotu 3. 12., účasťou na Mikulášskom jarmoku vo Valašských Klobúkoch. Na tomto jarmoku, za prítomnosti miestnych čertov, anjelov a podobných postáv si členovia realizačného tímu mohli prezrieť rôzne ľudové remeslá, navštíviť izby v rodinných domoch s pôvodným zariadením, kde všetkých vítala hudba, miestne zvyky a jedla z doby minulej.

V poludňajších hodinách na Mestskej radnici prebehlo zasadnutie organizačného výboru za predsedníctva L. Ambrozka. Tento medzinárodný okrúhly stôl bol venovaný problematike činností nevládnych organizácií na slovenskej aj českej strane a ochrane veľkých šeliem v pohraničnej oblasti. Súčasťou zasadnutia bolo aj posúdenie a predstavenie plánu akcií v rámci projektu na rok 2012.

Večerný program prebiehal opäť v IC Kohútka. Účastníkom boli predvedené dve prezentácie pracovníkmi NP Slovenský Raj a to na tému: NP Slovenský Raj a Jaskynné zoskupenia v Slovenskom Raji. Program pokračoval voľnou diskusiou.

 

 

 

Leave a comment

Pridaj komentár