Archives

Pracovné stretnutie – Varín

V dňoch 18.-20. júla 2014 sa v obci Varín v priestoroch budovy správy národného parku Malá Fatra uskutočnilo pracovné stretnutie riadiaceho výboru projektu „Starostlivosť o studničky – cesta k zachovaniu prírodných hodnôt“ s pracovníkmi národného parku Malá Fatra a CHKO Kysuce. Predmetom stretnutia bolo prejednanie a určenie pracovného postupu realizácie práce vrámci projektu.