Informačné centrum SZOPK Považská Bystrica

  •  Apríl – november 2011: program ekologickej výchovy pre žiakov 1. a 2. roč. mesta Považská Bystrica a okolia Výchova k zdravému životnému štýlu a prevencia drogovej závislosti, Keď som sám/sama doma
  • • 6. júna 2011: vedomostná súťaž pre študentov SŠ mesta Považská Bystrica, Púchov – účastníkov programu Človek súčasť prírody, životné prostredie súčasť človeka, ktorého sa zúčastnili v mesiacoch september – október – máj v školskom roku 2010/2011
  • • 6. júna 2011: vedomostná súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ v meste Považská Bystrica, ZŠ Považská Teplá, ZŠ Plevník – Drienové – účastníkov programu ekologickej výchovy Výchova k zdravému životnému štýlu a prevencia drogovej závislosti v školskom roku 2010/2011
  • • Február – jún 2011 – v rámci Dňa životného prostredia výtvarná súťaž detí MŠ v okrese Považská Bystrica pod názvom Chceme dýchať čistý vzduch, Detské ihriská namiesto smetiska.

IC PB aktivity IC PB aktivityIC PB aktivity IC PB aktivityIC PB aktivity IC PB aktivity

Leave a comment

Pridaj komentár