Informačné centrum SZOPK Liptovský Mikuláš

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ)
Adresa organizácie: ul. 1. mája č. 38, 031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón: 0948096363
Email: padysakova@smopaj.sk
Zameranie činnosti: Zameranie činnosti: hubárska a bylinkárska poradňa a poradenstvo v oblasti chránených území, chránených druhov a jaskyniarstva
Otváracie hodiny: každý pondelok 14–16 hod.

 

Prednáška o rašeliniskách

Prednáška „Všetko o bocianovi“

Operení speváci

Spoznaj vodný svet

Chráňme našu planétu

Slušní ľudia triedia odpad

Poslovia jari

Svet mokradí

Leave a comment

Pridaj komentár