Eko myslím Dolný Kubín

19. a 24.4.2012 podujatie Eko myslím – eko som pri príležitosti Dňa Zeme v Dolnom Kubíne (prednášky, súťaž v poznávaní rastlín, živočíchov, nerastov, súťaž o Naj výrobok z odpadu, tvorivé dielne v záhrade CVČ so stanovišťami o hubách, nerastoch, drevinách, výroba predmetov z odpadu, ekohry).

Leave a comment

Pridaj komentár